نمایش دادن همه 18 نتیجه

نمایش 9 24 36

چای سیاه با هل

33.00 

چای احمد سیلان

6.90 

چای ارل گری

6.90 

چای دوغزال زرد

6.90 

چای احمد – صبحانه انگلیسی

6.90 

چای دوغزال قرمز

6.90 

چای احمد هل دار

6.90 

چای کیسه ای احمد – هل دار

6.50 

چای کیسه ای احمد – صبحانه انگلیسی

6.50 

چای کیسه ای لیپتون

5.50 

چای کیسه ای دوغزال قرمز

6.50 

چای کیسه ای دو غزال سیاه

6.50 

دمنوش زنجبیل و جینسینگ

7.20 

بسته منتخب دمنوش

6.20 

دمنوش زرشک و دارچین

6.20 

دمنوش رازیانه و بابونه

5.40 

دمنوش زعفران

6.20 

دمنوش اسطوخدوس

6.20