نمایش دادن همه 18 نتیجه

نمایش 9 24 36

چای سیاه با هل

33.00 

چای احمد سیلان

7.25 

چای ارل گری

7.25 

چای دوغزال زرد

7.25 

چای احمد – صبحانه انگلیسی

7.25 

چای دوغزال قرمز

7.20 

چای احمد هل دار

7.20 

چای کیسه ای احمد – هل دار

7.25 

چای کیسه ای احمد – صبحانه انگلیسی

7.20 

چای کیسه ای لیپتون

7.00 

چای کیسه ای دوغزال قرمز

7.20 

چای کیسه ای دو غزال سیاه

7.20 

دمنوش زنجبیل و جینسینگ

7.20 

بسته منتخب دمنوش

6.20 

دمنوش زرشک و دارچین

6.20 

دمنوش رازیانه و بابونه

5.40 

دمنوش زعفران

6.20 

دمنوش اسطوخدوس

6.20